เปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน 1

1. คลิกไปที่รูปคน แล้วเลือกข้อมูลส่วนตัว

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน 2

2. เลือกหัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน 3

3. กรอกรหัสผ่านของคุณใหม่ได้ตามที่การอย่างน้อย 8 หลัก และต้องยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน 4

4. กดปุ่ม “ยืนยัน” รหัสผ่านของคุณจะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน